CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾTQUYỀN LỢI CHUNG :

Áp dụng cho tất cả khách hàng mua sắm và tạo thông tin khách hàng tại Nhà Kho Liti ( Khách hàng online và mua hàng trực tiếp tại cửa hàng )

- Tích lũy giá trị hóa đơn mua hàng để thành khách hàng VIP ( áp dụng cho hàng nguyên giá , không thuộc chương trình khuyến mãi nào )

- Được giảm giá 20% cho 1 lần mua hàng trong tháng sinh nhật .

- Được tham gia các chương trình khuyến mãi, ưu đãi chung của Nhà Kho Liti.


KHÁCH HÀNG VIP :

Dành cho khách hàng có tổng tích lũy mua hàng từ 3.000.000 vnd trở lên ( không giới hạn thời gian tích lũy )

- Được hưởng tất cả quyền lợi chung

- Được giảm 10% trên tất cả các hóa đơn mua hàng ( bao gồm online và tại cửa hàng )

- Ưu tiên nhận thông báo khi có chương trình khuyến mãi

- Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng VIP.
www.nhakholiti.com