DO IT KIKI'S WAY - "BACK TO SCHOOL"“DO IT HER WAY” là một chuyên mục mới toanh mà Nhà Kho Liti muốn gửi tới các bạn trong dịp khai trương cửa hàng Thứ 3 này 🎉. Mỗi số ra mắt,...