STYLE ADVICE

7 DAYS SUMMER STYLE 19 Tháng 07

7 DAYS SUMMER STYLE

7 DAYS SUMMER STYLEĐ𝙖̃ 𝙘𝙤́ 7 𝘿𝙖𝙮𝙨 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙎𝙩𝙮𝙡𝙚, 𝙘𝙖́𝙘 𝙣𝙖̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̆̉𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙗𝙪𝙤̂̉𝙞 𝙨𝙖́𝙣𝙜 "𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙢𝙖̣̆𝙘 𝙜𝙞̀" 𝙣𝙪̛̃𝙖 𝙧𝙤̂̀𝙞 𝙣𝙝𝙚́! 😉😉Với mỗi outfit trong Style Advice No.25 lần này, cả nhà sẽ dễ dàng bắt gặp...

Đọc tiếp!
GO DETAILS 07 Tháng 07

GO DETAILS

GO DETAILS𝑪𝒐́ 𝒈𝒊̀ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒖̣𝒄 𝑺𝒕𝒚𝒍𝒆 𝑨𝒅𝒗𝒊𝒄𝒆 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 7 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒊̉?Bật mí với các cô gái về những món đồ đơn giản và dễ dàng mix match, đặc biệt một chút với chi tiết nữ tính của...

Đọc tiếp!
View