JOB OFFERS

ONLINE SALES STAFF 22 Tháng 06

ONLINE SALES STAFF

ONLINE SALES STAFFNếu bạn là một cô gái yêu thích thời trang và đang tìm kiếm cho mình cơ hội trải nghiệm, học hỏi trong một môi trường làm việc sáng tạo và thú vị, cùng với mức lương thưởng...

Đọc tiếp!
SALES STAFF 22 Tháng 06

SALES STAFF

SALES STAFF RECRUITMENTNếu bạn là một cô gái yêu thích thời trang và đang tìm kiếm cho mình cơ hội trải nghiệm, học hỏi trong một môi trường làm việc sáng tạo và thú vị, cùng với mức lương thưởng...

Đọc tiếp!