TAKE ME HOME Part.1

TAKE ME HOME Part.1


Ngày hôm nay, nếu chẳng may bạn cảm thấy cuộc sống quá đỗi mệt mỏi và có đôi lúc muốn buông xuôi tất cả, nếu có thể hãy chạy ngay về nhà. Rồi bạn sẽ chợt nhận ra: hạnh phúc chẳng phải tìm ở đâu xa xôi, nó đến từ nơi gọi là "nhà" - thật giản đơn và bình yên.

Có thể những điều này đã ở sẵn trong đầu bạn, nhưng "Take me home" vẫn muốn nhắn với bạn rằng "Hãy trở về nhà, vì đó chính là nơi ta thuộc về"

Hy vọng bộ ảnh Nhà Kho Liti Vol.24 "Take me home" sẽ làm bạn mỉm cười và chạy thật nhanh về nhà....

Home is where you can make dinner by all the fresh ingredients harvested from your own garden


Home is when I can proudly say "I'm from the country and I like it that way" ❤️

Home is all the fresh fruits you can freely pick up from your mother's garden 🍅🍅🍅

Home is where I can feel the summer breeze, under the tree in the backyard while reading my favourite pages...

Home is where I realize "Life is better on a farm 🌽🌽🌽"

Home is where I can dress up like Grandma used to do 

Home is trying my father's job for the first time in life and believe me, it really feels so good feeding those 🐄🐄🐄


NHAKHOLITI VOL.24 Part.1

JUNE 2018