TAKE ME HOME Part.2

TAKE ME HOME Part.2


Ngày hôm nay, nếu chẳng may bạn cảm thấy cuộc sống quá đỗi mệt mỏi và có đôi lúc muốn buông xuôi tất cả, nếu có thể hãy chạy ngay về nhà. Rồi bạn sẽ chợt nhận ra: hạnh phúc chẳng phải tìm ở đâu xa xôi, nó đến từ nơi gọi là "nhà" - thật giản đơn và bình yên.

Có thể những điều này đã ở sẵn trong đầu bạn, nhưng "Take me home" vẫn muốn nhắn với bạn rằng "Hãy trở về nhà, vì đó chính là nơi ta thuộc về"

Hy vọng bộ ảnh Nhà Kho Liti Vol.24 "Take me home" sẽ làm bạn mỉm cười và chạy thật nhanh về nhà....

Home is where I feel good to leave and even better to come back.

Home is the place my feet may leave but my heart will always be.

Home is the nicest place I've ever known

Home is where love resides, memories are created, friends and family belong and laughter never ends

Home is where I feel loved, appreciated and safe

Home is where I grow up wanting to leave and grow old wanting to get back to

Home is where my story begins

Home is where I come back when feeling tired, at home, I'm always myself.


NHAKHOLITI VOL.24 Part.2

JUNE 2018