I MISS BEING A CHILD

I MISS BEING A CHILD


Càng lớn lên người ta càng mong được bé lại, được trở về là mình của những ngày tuổi thơ - khoảng thời gian mà mỗi khi nhớ đến là cả một miền ký ức trong trẻo ùa về, ở đó ko có phiền muộn âu lo, yêu ghét được vô tư tỏ bày...

Nhakholiti Vol.25 “I miss being a child" muốn tặng bạn một vé quay trở về những ngày tháng tươi đẹp vô tư đó, dù không thể bé lại, chúng mình hãy cứ sống hồn nhiên như ngày bé, để thấy cuộc đời vẫn đẹp, đó mới là điều quan trọng nhất 🌿

I miss being happy all the time for no reason

I miss being a child to simply believe in the fairy tales

Just play, have fun, enjoy the game. I miss being the winner in this game

I miss falling asleep downstairs after a long great movie and waking up in my bed

I miss being the child whose eyes shone brightly at the thought of seeing the simplest of things

I miss being a child with no stress, worries or care in the world

I miss being a child ... My only responsibilities were running around and laughing a lot

I miss being a child with a smile on my face and simply enjoy my fav drink

I miss being a child, when I can be whoever I want to be in the future

I miss being a child when I was so young, when everything was still alright

I miss being a child who was permitted to be crazy, to do senseless stuff and yet to have the time of my life


NHAKHOLITI VOL.25

JUNE 2018